home
zaglosuj
historia
regulamin
kontakt
 

Regulamin Wyborów Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur

Regulamin Wyborów Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur 2020

I. Postanowienia ogólne.

Par.1.

Organizatorem dorocznych Wyborów Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur jest Ewa Domaradzka-Ziarek, dziennikarka, prezes Fundacji Moda na Warmię i Mazury.

Par.2.

Celem wyborów jest prezentacja szerokiego dorobku kobiet i uhonorowanie ich sukcesów z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz promowanie udziału kobiet w życiu społeczno-gospodarczym kraju.

Par.3.

Wybory składają się z dwóch etapów:

a. Regionalne media, organizacje społeczne i samorządy działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zgłaszają kandydatki do Złotej Dziesiątki Kobiet Sukcesu.

b. Spośród zgłoszonych kandydatek wybierana jest Złota Dziesiątka Kobiet Sukcesu i spośród nich Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur.

Par.4.

Termin nadsyłania kandydatur upływa 7 lutego 2020 r.

Par. 5.

Wyboru Złotej Dziesiątki Kobiet Sukcesu i spośród nich Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur dokonuje kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele regionalnych mediów, organizacji społecznych i samorządów, sponsorów i autorytetów regionalnych.

 

 II. Uczestniczki wyborów.

Uczestniczkami wyborów mogą być kobiety powyżej 18 roku życia, mieszkanki województwa warmińsko-mazurskiego.

  III. Warunki uczestnictwa w wyborach.

Par.1.

Zgłoszenia kandydatek do wyborów dokonują przedstawiciele regionalnych mediów, organizacji społecznych i samorządów.

Par.2.

Laureatki Złotej Dziesiątki udzielają wywiadów na swój temat przedstawicielom mediów.

 IV.  Nagrody w konkursie oraz zasady ich przyznawania.

Par.1.

Laureatki Złotej Dziesiątki Kobiet Sukcesu otrzymają nagrody rzeczowe.

Par.2.

Zdobywczyni tytułu Kobiety Sukcesu Roku 2020 otrzyma nagrodę główną oraz statuetkę z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Par. 3

Warunkiem otrzymania wyróżnienia jest możliwość uczestniczenia laureatki w Gali Kobiet Sukcesu. W wyjątkowych sytuacjach, uniemożliwiających obecność (siła wyższa) dopuszczone jest przesłanie filmu z wypowiedzią laureatki skierowaną do zebranych na uroczystości.

 V. Postanowienia końcowe.

Organizator konkursu ma prawo do wykładni niniejszego regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.

 

*************************************************************

 

IX edycja Wyborów Kobiety Sukcesu Mazowsza 2019

Regulamin Wyborów Kobiety Sukcesu Mazowsza 2019

I. Postanowienia ogólne.

Par.1.

Organizatorem dorocznych Wyborów Kobiety Sukcesu Mazowsza jest Ewa Domaradzka-Ziarek, dziennikarka, inicjatorka i organizatorka 21 edycji Wyborów Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur, 8 edycji wyborów na Mazowszu oraz 4 na Śląsku.

Par.2.

Celem wyborów jest prezentacja szerokiego dorobku kobiet, uhonorowanie ich sukcesów oraz promowanie udziału kobiet w życiu społeczno-gospodarczym kraju.

Par.3.

Wybory składają się z dwóch etapów:

a. Regionalne media, organizacje społeczne i samorządy działające na terenie województwa mazowieckiego zgłaszają kandydatki do Złotej Dziesiątki Kobiet Sukcesu.

b. Spośród zgłoszonych kandydatek wybierana jest Złota Dziesiątka Kobiet Sukcesu i spośród nich Kobieta Sukcesu Mazowsza.

Par.4.

Termin nadsyłania kandydatur upływa 17.11.2019 r.

Par. 5.

Wyboru Złotej Dziesiątki Kobiet Sukcesu i spośród nich Kobiety Sukcesu Mazowsza dokonuje kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele regionalnych mediów, organizacji społecznych i samorządów, sponsorów i autorytetów regionalnych.

 II. Uczestniczki wyborów.

Uczestniczkami wyborów mogą być kobiety powyżej 18 roku życia, mieszkanki województwa mazowieckiego. W wyjatkowych wypadkach mogą to być mieszkanki innych województw, któych główne działania odbywają się na terenie województwa mazowieckiego

  III. Warunki uczestnictwa w wyborach.

Par.1.

Zgłoszenia kandydatek do wyborów dokonują przedstawiciele regionalnych mediów, organizacji społecznych i samorządów.

Par.2.

Laureatki Złotej Dziesiątki udzielają wywiadów na swój temat przedstawicielom mediów.

 IV.  Nagrody w konkursie oraz zasady ich przyznawania.

Par.1.

Laureatki Złotej Dziesiątki Kobiet Sukcesu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Par.2.

Zdobywczyni głównego tytułu Kobiety Sukcesu Mazowsza 2019 otrzyma nagrodę główną oraz statuetkę z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 V. Postanowienia końcowe.

Organizator konkursu ma prawo do wykładni niniejszego regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.

*****************************************

 

Regulamin Wyborów Kobiety Sukcesu Śląska

Regulamin Wyborów Kobiety Sukcesu Śląska 2016

I. Postanowienia ogólne.

Par.1.

Organizatorem dorocznych Wyborów Kobiety Sukcesu Śląska jest Ewa Domaradzka-Ziarek, dziennikarka, prezes Międzynarodowego Forum Kobiet w Olsztynie.

Beata Drozdek-Twardowska –  prezes  Fundacji KSM

Ilona Kanclerz – „Modny Śląsk”

Par.2.

Celem wyborów jest prezentacja szerokiego dorobku kobiet i uhonorowanie ich sukcesów z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz promowanie udziału kobiet w życiu społeczno-gospodarczym kraju.

Par.3.

Wybory składają się z dwóch etapów:

a. Regionalne media, organizacje społeczne i samorządy działające na terenie województwa śląskiego zgłaszają kandydatki do Złotej Dziesiątki Kobiet Sukcesu.

b. Spośród zgłoszonych kandydatek wybierana jest Złota Dziesiątka Kobiet Sukcesu i spośród nich Kobieta Sukcesu Śląska.

Par.4.

Termin nadsyłania kandydatur upływa 29 lutego 2016 r.

Par. 5.

Wyboru Złotej Dziesiątki Kobiet Sukcesu i spośród nich Kobiety Sukcesu Śląska  dokonuje kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele regionalnych mediów, organizacji społecznych i samorządów, sponsorów i autorytetów regionalnych.

 

 II. Uczestniczki wyborów.

Uczestniczkami wyborów mogą być kobiety powyżej 18 roku życia, mieszkanki województwa śląskiego.

  III. Warunki uczestnictwa w wyborach.

Par.1.

Zgłoszenia kandydatek do wyborów dokonują przedstawiciele regionalnych mediów, organizacji społecznych i samorządów.

Par.2.

Laureatki Złotej Dziesiątki udzielają wywiadów na swój temat przedstawicielom mediów.

 IV.  Nagrody w konkursie oraz zasady ich przyznawania.

Par.1.

Laureatki Złotej Dziesiątki Kobiet Sukcesu otrzymają nagrody rzeczowe.

Par.2.

Zdobywczyni tytułu Kobiety Sukcesu Roku 2016 otrzyma nagrodę główną oraz statuetkę.

 V. Postanowienia końcowe.

Organizator konkursu ma prawo do wykładni niniejszego regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.